Plan de Acción para a Economia circular

Puntos de interese

ARQUITECTURA RELIXIOSA + Atopamos tres centros litúrxicos: a igrexa de Santa María de Villestro, a capela de San Miguel e a capela do Carmen.

ARQUITECTURA POPULAR + Nesta parroquia atopamos unha variada mostra de arquitectura popular: hórreos, fontes, lavadeiros, muíños…

ponte de brea

PONTE BREA + No camiño de Santiago, no seu percorrido hasta Fisterra, pasa por Santa María de Villestro, cruza a Ponte Brea e comeza a subida ata o Alto do Vento.

cruz da legua

PEDRA DA LEGUA + Por onde pasaba o vello camiño atopamos, a dereita, a encrucillada da Cruz da Legua, a Pedra de Legua.